ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Α. Σ. ΠΟΥΣΚΙΝ (ΜΟΣΧΑ, ΡΩΣΙΑ)