Αγαπητοί φίλοι!
Σας προσκαλούμε να συναντηθούμε για την αξιολόγηση των σπουδαστών, η οποία θα επιτρέψει να διαπιστώσουμε το επίπεδο της γνώσης της ρωσικής γλώσσας, και έτσι να διαχωρίσουμε τους σπουδαστές στα εκπαιδευτικά μας τμήματα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου τις ακόλουθες ημέρες:

Δευτέρα 10:00 – 13:00 17:00 – 20:00

Τετάρτη 10:00 – 13:00 17:00 – 20:00

Παρασκευή 10:00 – 13:00 17:00 – 20:00

Για πληροφορίες καλέστε μας στo τηλ : 6987492933

© Nikitenko E. 6987492933