ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΣΤΟ PUSHKIN EDUCENTER 24 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΣΤΟ PUSHKIN EDUCENTER 24 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αγαπητοί φίλοι!
Σας ενημερώνουμε, ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στη χειμερινη εξεταστική περίοδο 2022 για την πιστοποίηση της ρωσικής ως ξένης γλώσσας (ТРКИ/TORFL), η οποία θα πραγματοποιηθεί από το Εξεταστικό Κέντρο «Pushkin educenter» (Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, Ιμέρας 2, 1 ορ.) του Κρατικού Ινστιτούτου της Ρωσικής Γλώσσας του
Α. Σ. Πουσκιν (Μόσχα, Ρωσία) στις 24 – 28 Φεβρουαρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.
Οι εξετάσεις θα είναι εξ αποστάσεως. Για τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι απαραίτητο να προσκομίσετε αυτοπροσώπως ή να απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εξεταστικού κέντρου (pushkineducenter@gmail.com) την αίτηση, το χρωματιστό αντίγραφο της ταυτότητάς σας και το αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων, όπου αναγράφονται το ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ και η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (συμπληρώνεται ανάλογα με το επίπεδο, στο οποίο πρόκειται να εξεταστεί ο υποψήφιος: Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2).
Η προθεσμία της αποπληρωμής των εξέταστρων της εξεταστικής είναι 10.02.2022.
Kαταβολή των εξέταστρων: τράπεζα ΠΕΙΡΑΩΣ: IBAN – GR78 0172 2220 0052 2210 0534 828, αριθμός λογαριασμού – 5222 100 534 828
Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα μας www.pushkineducenter.gr η
στα τηλ. 2316015180, 6987492933.