Μοσχα
Μοσχα
Ανακτορο Πετερχοφ
Ανακτορο Πετερχοφ
Ποταμος Μόσχοβα
Ποταμος Μόσχοβα
Μοσχοβιτικος χειμωνας
Μοσχοβιτικος χειμωνας
Ερμιταζ — το μεγαλυτερο μουσειο στον κοσμο!
Ερμιταζ — το μεγαλυτερο μουσειο στον κοσμο!
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 24 - 28 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.
...
Дорогие друзья!
Сообщаем, что открыта запись на экзамены по русскому языку (формат ТРКИ/TORFL). PUSHKIN EDUCENTER является центром тестирования Института русского языка им. А. С. Пушкина (г. Мо...
ЭКЗАМЕНЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: МАЙ-ИЮНЬ
Дорогие друзья!
Сообщаем, что идёт запись на государственное тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ/TORFL), которое состоится 24 мая, 14-28 июня  в Салониках, в экзаменационном ц...
ИДЁТ ЗАПИСЬ НА ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В САЛОНИКАХ!
...
Сообщаем, что 1/03/2021  Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина проведёт государственное дистанционное тестирование по русскому языку как иностранному в формате ТРКИ (TORFL)! Место проведения - образовательный центр...
27 Января - День снятия блокады Лениграда!
...
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
...